Wolontariat ONLINE - edycja 3

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

październik 2021 - czerwiec 2022, Wrocław

Wsparcie edukacyjne podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Spotkania w 3. edycji odbywają się hybrydowo – zarówno za pośrednictwem videokonferencji, jak i „na żywo”. Wolontariusze Stowarzyszenia pomagają dzieciom w nauce matematyki, chemii, fizyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, wspierają także w kształceniu zintegrowanym (klasy 1-3 szkoły podstawowej).

Koordynacja działań wolontariuszy: Dorota Kuszyńska

Wolontariat ONLINE - edycja 3

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

październik 2021 - czerwiec 2022, Wrocław

Wsparcie edukacyjne podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Spotkania w 3. edycji odbywają się hybrydowo – zarówno za pośrednictwem videokonferencji, jak i „na żywo”. Wolontariusze Stowarzyszenia pomagają dzieciom w nauce matematyki, chemii, fizyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, wspierają także w kształceniu zintegrowanym (klasy 1-3 szkoły podstawowej).

Koordynacja działań wolontariuszy: Dorota Kuszyńska

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top