Świadkowie Historii. Dzieciństwo w wirze historii

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

wrzesień - listopad 2021, Wrocław

Zajęcia edukacyjne, połączone z warsztatami dziennikarskimi oraz plastycznymi, zorganizowane dla Dzieci i Młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, realizowane we współpracy z Fundacją Wspólnota Pokoleń.

„Świadkowie Historii. Dzieciństwo w wirze historii” to projekt realizowany przy współpracy z  Fundacją Wspólnota Pokoleń. Biorące w nim udział, podzielone na dwie grupy wiekowe (młodsza – do 12 roku życia, starsza – 13-16 lat) Dzieci i Młodzież rozwijają swoje umiejętności i wiedzę na dwóch płaszczyznach – dziennikarskiej i historycznej. Działania podjęte w ramach projektu:

  • warsztaty z wystąpień publicznych i autoprezentacji – przygotowanie do pracy nad nagraniami pytań dla Świadków Historii, poznanie technik pracy nad przekonaniami o sobie, nad oddechem, panowania nad stresem, związanym z wystąpieniami publicznymi, praktyczne ćwiczenia z kamerą i mikrofonem; warsztaty połączone ze zwiedzaniem studia telewizji Echo24 i poznawaniem rzeczywistości pracy dziennikarskiej;
  • zajęcia historyczne – zapoznanie z historią II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem zsyłek na Syberię); przedstawienie sylwetek Polaków-Zesłańców – Świadków Historii, biorących udział w projekcie; przygotowanie pytań dla Świadków Historii (zwłaszcza dotyczących ich dzieciństwa w czasie wojny);
  • nagrania pytań i odpowiedzi Dzieci i Młodzieży oraz Świadków Historii, przygotowane przez profesjonalną ekipę filmową;
  • warsztaty plastyczne dla najmłodszych uczestników projektu – przygotowanie upominków dla Świadków Historii;
  • spotkanie Dzieci i Młodzieży ze Świadkami Historii połączone z projekcją filmu projektowego z pytaniami Dzieci i odpowiedziami Sybiraków. 

Projekt jest finansowany przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu.

Prowadzący zajęcia: Monika Suder (warsztaty dziennikarskie), Małgorzata Skawska (zajęcia edukacyjne)

Realizacja nagrań: Łukasz Błażys

Koordynacja projektu: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło, Małgorzata Skawska, Magdalena Szymerowska, Dorota Kuszyńska

Świadkowie Historii. Dzieciństwo w wirze historii

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

wrzesień - listopad 2021, Wrocław

Zajęcia edukacyjne, połączone z warsztatami dziennikarskimi oraz plastycznymi, zorganizowane dla Dzieci i Młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, realizowane we współpracy z Fundacją Wspólnota Pokoleń.

„Świadkowie Historii. Dzieciństwo w wirze historii” to projekt realizowany przy współpracy z  Fundacją Wspólnota Pokoleń. Biorące w nim udział, podzielone na dwie grupy wiekowe (młodsza – do 12 roku życia, starsza – 13-16 lat) Dzieci i Młodzież rozwijają swoje umiejętności i wiedzę na dwóch płaszczyznach – dziennikarskiej i historycznej. Działania podjęte w ramach projektu:

  • warsztaty z wystąpień publicznych i autoprezentacji – przygotowanie do pracy nad nagraniami pytań dla Świadków Historii, poznanie technik pracy nad przekonaniami o sobie, nad oddechem, panowania nad stresem, związanym z wystąpieniami publicznymi, praktyczne ćwiczenia z kamerą i mikrofonem; warsztaty połączone ze zwiedzaniem studia telewizji Echo24 i poznawaniem rzeczywistości pracy dziennikarskiej;
  • zajęcia historyczne – zapoznanie z historią II wojny światowej (ze szczególnym uwzględnieniem zsyłek na Syberię); przedstawienie sylwetek Polaków-Zesłańców – Świadków Historii, biorących udział w projekcie; przygotowanie pytań dla Świadków Historii (zwłaszcza dotyczących ich dzieciństwa w czasie wojny);
  • nagrania pytań i odpowiedzi Dzieci i Młodzieży oraz Świadków Historii, przygotowane przez profesjonalną ekipę filmową;
  • warsztaty plastyczne dla najmłodszych uczestników projektu – przygotowanie upominków dla Świadków Historii;
  • spotkanie Dzieci i Młodzieży ze Świadkami Historii połączone z projekcją filmu projektowego z pytaniami Dzieci i odpowiedziami Sybiraków. 

Projekt jest finansowany przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu.

Prowadzący zajęcia: Monika Suder (warsztaty dziennikarskie), Małgorzata Skawska (zajęcia edukacyjne)

Realizacja nagrań: Łukasz Błażys

Koordynacja projektu: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło, Małgorzata Skawska, Magdalena Szymerowska, Dorota Kuszyńska

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top