o Adventure
Realms

kim Jesteśmy?

Stowarzyszenie Adventure Realms otacza opieką Dzieci i Młodzież, przede wszystkim Podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Zawodowych Rodzin Zastępczych.

Organizujemy i realizujemy najróżniejsze przygody – edukacyjne, wychowawcze, rekreacyjne. Dla Młodszych przygotowujemy zajęcia plastyczne, literackie, wyjazdy i wyjścia, podczas których razem poznajemy nowe miejsca, nabywamy ciekawe umiejętności. Starszych natomiast wspieramy przede wszystkim w zakresie aktywności zawodowej – pokazujemy możliwości, szukamy nowych, ciekawych dróg rozwoju, wspólnie oswajamy dorosłość. Promujemy zdrowy styl życia, a także wszelkie inicjatywy służące rozwojowi wrażliwości kulturalnej i historycznej. Działamy charytatywnie w środowiskach trudnych, często zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ola i Marianna kolorują
wraz z Marysią
olbrzymią kolorowankę

Co robimy?

Gosia, Janek oraz Dzieci z
Jedliny-Zdrój projektują
gry planszowe
Wspieramy Dzieci
i Młodzież, które mają
trudniejszy start.
Prowadzimy działania
opiekuńczo-wychowawcze i
edukacyjne dla Dzieci
i Młodzieży.
Organizujemy
i promujemy
wolontariat.

Rozwijamy
kulturę oraz
wrażliwość kulturalną i
historyczną.

Promujemy
zdrowie i zdrowy
styl życia.
Działamy na rzecz
integracji środowisk
lokalnych.
Upowszechniamy wiedzę na
temat zatrudnienia i
aktywizacji zawodowej.

Magiczny
Jednorożec Ani

ważne
Dokumenty

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top