Warsztaty psychologiczne "RozumieMY siebie" (cz. 1)

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach

25-26 listopada 2023, Pieszyce

Warsztaty psychologiczne dla młodzieży (od 13 roku życia), część 1 – EMOCJE i KOMUNIKACJA.  Cele warsztatów:

  • rozpoznawanie i nazywanie emocji;
  • doskonalenie umiejętności sprawnego komunikowania się;
  • poznawanie barier komunikacyjnych i ich znaczenia podczas porozumiewania się;
  • uświadamianie roli niewerbalnych komunikatów w procesie porozumiewania się.

Koncepcja warsztatów: Szymon Sobczak

Prowadzący: Olga Girulska, Dorota Kuszyńska

Warsztaty psychologiczne "RozumieMY siebie" (cz. 1)

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach

25-26 listopada 2023, Pieszyce

Warsztaty psychologiczne dla młodzieży (od 13 roku życia), część 1 – EMOCJE i KOMUNIKACJA.  Cele warsztatów:

  • rozpoznawanie i nazywanie emocji;
  • doskonalenie umiejętności sprawnego komunikowania się;
  • poznawanie barier komunikacyjnych i ich znaczenia podczas porozumiewania się;
  • uświadamianie roli niewerbalnych komunikatów w procesie porozumiewania się.

Koncepcja warsztatów: Szymon Sobczak

Prowadzący: Olga Girulska, Dorota Kuszyńska

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top