Skarby Wrocławia

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

sierpień - listopad 2020, Wrocław

„Skarby Wrocławia” to projekt związany z popularyzowaniem historii i kultury stolicy Dolnego Śląska. Działania zostały podzielone na części:

 • zajęcia edukacji regionalnej dla grupy młodszej – poznawanie zabytków Wrocławia; wyznaczenie trasy gry terenowej (na podstawie zagadek, przekazanych przez znanych ludzi związanych z Wrocławiem – m.in. przez prezydenta miasta, Jacka Sutryka, dyrektora Teatru Muzycznego Capitol, Konrada Imielę czy wrocławskie aktorki, Magdalenę Kumorek i Aleksandrę Zienkiewicz);
 • zajęcia edukacji regionalnej dla grupy starszej (grupa „tutorska” – wychowankowie WCOW w wieku 15-17 lat) – bardziej szczegółowe zapoznanie się z historią poszczególnych zabytków Wrocławia; grupa tutorska zostaje zaangażowana w prowadzenie gry terenowej; 
 • zajęcia edukacji regionalnej dla Wychowanków z filii WCOW przy ul. Poleskiej, Litewskiej i Kamieńskiego; 
 • warsztaty plastyczne dla grupy młodszej – stworzenie własnych map Wrocławia własne mapy Wrocławia (z zaznaczeniem najważniejszych punktów “mojego Miasta”);
 • gra terenowa, połączona ze zwiedzaniem centrum miasta – doświadczenie historii i kultury stolicy Dolnego Śląska na własnej skórze;
 • wystawa zdjęć starego i współczesnego (fotografie wykonane  Wrocławia.

Projekt jest finansowany przez Gminę Wrocław w ramach Mikrograntów dla młodych organizacji pozarządowych.

Prowadzący zajęcia: Małgorzata Skawska (zajęcia edukacyjne), Kalina Sobierajska (warsztaty plastyczne)

Koordynator projektu: Dorota Kuszyńska

Skarby Wrocławia

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

sierpień - listopad 2020, Wrocław

„Skarby Wrocławia” to projekt związany z popularyzowaniem historii i kultury stolicy Dolnego Śląska. Działania zostały podzielone na części:

 • zajęcia edukacji regionalnej dla grupy młodszej – poznawanie zabytków Wrocławia; wyznaczenie trasy gry terenowej (na podstawie zagadek, przekazanych przez znanych ludzi związanych z Wrocławiem – m.in. przez prezydenta miasta, Jacka Sutryka, dyrektora Teatru Muzycznego Capitol, Konrada Imielę czy wrocławskie aktorki, Magdalenę Kumorek i Aleksandrę Zienkiewicz);
 • zajęcia edukacji regionalnej dla grupy starszej (grupa „tutorska” – wychowankowie WCOW w wieku 15-17 lat) – bardziej szczegółowe zapoznanie się z historią poszczególnych zabytków Wrocławia; grupa tutorska zostaje zaangażowana w prowadzenie gry terenowej; 
 • zajęcia edukacji regionalnej dla Wychowanków z filii WCOW przy ul. Poleskiej, Litewskiej i Kamieńskiego; 
 • warsztaty plastyczne dla grupy młodszej – stworzenie własnych map Wrocławia własne mapy Wrocławia (z zaznaczeniem najważniejszych punktów “mojego Miasta”);
 • gra terenowa, połączona ze zwiedzaniem centrum miasta – doświadczenie historii i kultury stolicy Dolnego Śląska na własnej skórze;
 • wystawa zdjęć starego i współczesnego (fotografie wykonane  Wrocławia.

Projekt jest finansowany przez Gminę Wrocław w ramach Mikrograntów dla młodych organizacji pozarządowych.

Prowadzący zajęcia: Małgorzata Skawska (zajęcia edukacyjne), Kalina Sobierajska (warsztaty plastyczne)

Koordynator projektu: Dorota Kuszyńska

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top