Planszówkowy Zawrót Głowy

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze “Jedlina 1” i “Jedlina 2” w Jedlinie-Zdroju

wrzesień 2020, Jedlina-Zdrój

Warsztaty z projektowania gier planszowych – zajęcia techniczno-plastyczne, podczas których Dzieci wymyślają, a następnie własnoręcznie wykonują grę planszową. Korzystają przy tym z czystych planszy, kart, pionków, kostek. Gra przygotowywana jest od podstaw – wymyślenie tematu i fabuły gry, wykonanie prototypu, testowanie gier (wprowadzanie usprawnień w mechanice i zasadach). 

Stosowane podczas zajęć metody: rozmowa dydaktyczna, metoda zajęć praktycznych

Projekt “Planszówkowy Zawrót Głowy” został zrealizowany przez Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Prowadzący zajęcia: Bartłomiej Kalisz, Jan Truchanowicz

Wsparcie techniczne: Kamila Brylińska, Małgorzata Gontarz, Dorota Kuszyńska, Aleksandra Rosińska, Małgorzata Skawska, Jagoda Zaburska, Kamil Cieśla, Dawid Przybyła

Planszówkowy Zawrót Głowy

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze “Jedlina 1” i “Jedlina 2” w Jedlinie-Zdroju

wrzesień 2020, Jedlina-Zdrój

Warsztaty z projektowania gier planszowych – zajęcia techniczno-plastyczne, podczas których Dzieci wymyślają, a następnie własnoręcznie wykonują grę planszową. Korzystają przy tym z czystych planszy, kart, pionków, kostek. Gra przygotowywana jest od podstaw – wymyślenie tematu i fabuły gry, wykonanie prototypu, testowanie gier (wprowadzanie usprawnień w mechanice i zasadach). 

Stosowane podczas zajęć metody: rozmowa dydaktyczna, metoda zajęć praktycznych

Projekt “Planszówkowy Zawrót Głowy” został zrealizowany przez Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw, finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Prowadzący zajęcia: Bartłomiej Kalisz, Jan Truchanowicz

Wsparcie techniczne: Kamila Brylińska, Małgorzata Gontarz, Dorota Kuszyńska, Aleksandra Rosińska, Małgorzata Skawska, Jagoda Zaburska, Kamil Cieśla, Dawid Przybyła

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top