Kim będę, gdy dorosnę? - zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla Dzieci

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach i Piławie Górnej

11-12 maja 2019, Pieszyce

Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci w wieku 7-13 lat, składające się z trzech części:

  • „Opowiem Wam, kim będę” – zajęcia rozwijające umiejętności językowe; poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: “kim chciał_bym być, gdy dorosnę?”; rozmowa o marzeniach i planach, dbałość o poprawność językową oraz kształtowanie umiejętności publicznego wypowiadania się;
  • „Namaluję Wam, kim będę”- warsztaty plastyczne; przygotowanie wybraną techniką pracy plastycznej związanej z wymarzonym przyszłym zajęciem;
  • blok rekreacyjny – zabawy na świeżym powietrzu (piłka nożna, koszykówka, tor przeszkód, tradycyjne gry podwórkowe, zabawy z chustą Klanzy), rozgrywki w gry planszowe, głośne czytanie książek dla dzieci.

Zajęcia towarzyszą projektowi „Oswajamy dorosłość” (dla młodzieży w wieku 15-19 lat). Po raz pierwszy „Kim będę, gdy dorosnę?” odbyły się w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach.

Prowadzące: Kamila Brylińska, Małgorzata Gontarz, Sara Kozub, Dorota Kuszyńska

Kim będę, gdy dorosnę? - zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla Dzieci

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach i Piławie Górnej

11-12 maja 2019, Pieszyce

Zajęcia edukacyjno-rekreacyjne dla dzieci w wieku 7-13 lat, składające się z trzech części:

  • „Opowiem Wam, kim będę” – zajęcia rozwijające umiejętności językowe; poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: “kim chciał_bym być, gdy dorosnę?”; rozmowa o marzeniach i planach, dbałość o poprawność językową oraz kształtowanie umiejętności publicznego wypowiadania się;
  • „Namaluję Wam, kim będę”- warsztaty plastyczne; przygotowanie wybraną techniką pracy plastycznej związanej z wymarzonym przyszłym zajęciem;
  • blok rekreacyjny – zabawy na świeżym powietrzu (piłka nożna, koszykówka, tor przeszkód, tradycyjne gry podwórkowe, zabawy z chustą Klanzy), rozgrywki w gry planszowe, głośne czytanie książek dla dzieci.

Zajęcia towarzyszą projektowi „Oswajamy dorosłość” (dla młodzieży w wieku 15-19 lat). Po raz pierwszy „Kim będę, gdy dorosnę?” odbyły się w Powiatowym Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach.

Prowadzące: Kamila Brylińska, Małgorzata Gontarz, Sara Kozub, Dorota Kuszyńska

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top