Nasze projekty

Świadkowie Historii. Dzieciństwo w wirze historii

Zajęcia edukacyjne, połączone z warsztatami dziennikarskimi oraz plastycznymi, zorganizowane dla Dzieci i Młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania, realizowane we współpracy z Fundacją Wspólnota Pokoleń.

„Świadkowie Historii. Dzieciństwo w wirze historii” to wyjątkowy projekt, który połączył Stowarzyszenie Adventure Realms i Fundację Wspólnota Pokoleń. Biorące w nim udział Dzieci i Młodzież rozwijają swoje umiejętności i wiedzę na dwóch płaszczyznach – dziennikarskiej i historycznej. Podczas warsztatów, prowadzonych przez dziennikarkę telewizyjna, trenerkę wystąpień publicznych i pracy z kamerą oraz wykładowczynię, Monikę Suder, starsza grupa (młodzież w wieku 13-16 lat) przygotowuje się do pracy nad nagraniami pytań dla Świadków Historii – poznaje techniki pracy nad przekonaniami o sobie, nad oddechem, panowania nad stresem, związanym z wystąpieniami publicznymi, poprzez praktyczne ćwiczenia oswaja się z kamerą i mikrofonem. Warsztaty dziennikarskie połączone są ze zwiedzaniem studia telewizyjnego i poznawaniem rzeczywistości pracy dziennikarskiej. Zajęcia historyczne natomiast prowadzi prezes Stowarzyszenia Adventure Realms, Małgorzata Skawska i skierowane są one do dwóch grup – młodzieżowej (projektowej) oraz młodszej. Podczas tego spotkania uczestnicy zapoznają się (lub odświeżają sobie) historię II wojny światowej, zwłaszcza tę związaną z wywózkami na Syberię. Przedstawione zostają sylwetki Polaków-Zesłańców – prywatne, często bardzo dramatyczne dzieje ich i ich rodzin. Dzieci i młodzież przygotowują również pytania dla Świadków Historii, związane z opowieścią o ich życiu, którą poznają podczas zajęć. Pytania Dzieci i Młodzieży zostają nagrane przez profesjonalną ekipę filmową i przekazane Świadkom, którzy nagrywają swoje odpowiedzi. Najmłodszym uczestnikom projektu zaproponowane są także warsztaty plastyczne, podczas których przygotowują oni drobne upominki „od serca” dla Świadków. Finałowym działaniem jest wspólna projekcja filmu z odpowiedziami Sybiraków.

Projekt jest finansowany przez Fundację Agencji Rozwoju Przemysłu.

Prowadzący zajęcia: Monika Suder (warsztaty dziennikarskie), Małgorzata Skawska (zajęcia edukacyjne)

Realizacja nagrań: Łukasz Błażys

Koordynacja projektu: Małgorzata Koronkiewicz-Hupajło, Małgorzata Skawska, Magdalena Szymerowska, Dorota Kuszyńska