Wolontariat pracowniczy z Opera Software

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

28 czerwca 2023, Wrocław

Akcja w ramach wolontariatu pracowniczego, współorganizowana z grupą z firmy Opera Software.

Zorganizowanie popołudnia gier i zabaw w filii Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Poleskiej oraz wspólnego podwieczorku dla Dzieci i Młodzieży.

Koordynacja działań: Dorota Kuszyńska

Wolontariat pracowniczy z Opera Software

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

28 czerwca 2023, Wrocław

Akcja w ramach wolontariatu pracowniczego, współorganizowana z grupą z firmy Opera Software.

Zorganizowanie popołudnia gier i zabaw w filii Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania przy ul. Poleskiej oraz wspólnego podwieczorku dla Dzieci i Młodzieży.

Koordynacja działań: Dorota Kuszyńska

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top