Warsztaty psychologiczne "RozumieMY siebie" (cz. 2)

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach

9-10 marca 2024, Pieszyce

Warsztaty psychologiczne dla młodzieży (od 13 roku życia), część 2 – BARIERY W KOMUNIKACJI.  Cele warsztatów:

  • rozpoznawanie i nazywanie barier komunikacyjnych;
  • radzenie sobie z trudnościami komunikacyjnymi; 
  • nabywanie umiejętności szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych komunikacyjnie.

Koncepcja warsztatów: Szymon Sobczak

Prowadzący: Olga Girulska, Dorota Kuszyńska

Warsztaty psychologiczne "RozumieMY siebie" (cz. 2)

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach

9-10 marca 2024, Pieszyce

Warsztaty psychologiczne dla młodzieży (od 13 roku życia), część 2 – BARIERY W KOMUNIKACJI.  Cele warsztatów:

  • rozpoznawanie i nazywanie barier komunikacyjnych;
  • radzenie sobie z trudnościami komunikacyjnymi; 
  • nabywanie umiejętności szukania rozwiązań w sytuacjach trudnych komunikacyjnie.

Koncepcja warsztatów: Szymon Sobczak

Prowadzący: Olga Girulska, Dorota Kuszyńska

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top