Poszukiwacze Przygód tworzą gry

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

6-8 lutego 2019, Wrocław

Warsztaty projektowania gier planszowych, podczas których Dzieci wymyślają, a następnie własnoręcznie wykonują grę planszową. Korzystają przy tym z czystych planszy, kart, pionków, kostek. Gra przygotowywana jest od podstaw – wymyślenie tematu i fabuły gry, wykonanie prototypu, testowanie gier (wprowadzanie usprawnień w mechanice i zasadach). 

Stosowane podczas zajęć metody: rozmowa dydaktyczna, metoda zajęć praktycznych

Prowadzący: Dorota Kuszyńska, Małgorzata Skawska, Jan Truchanowicz

Poszukiwacze Przygód tworzą gry

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania

6-8 lutego 2019, Wrocław

Warsztaty projektowania gier planszowych, podczas których Dzieci wymyślają, a następnie własnoręcznie wykonują grę planszową. Korzystają przy tym z czystych planszy, kart, pionków, kostek. Gra przygotowywana jest od podstaw – wymyślenie tematu i fabuły gry, wykonanie prototypu, testowanie gier (wprowadzanie usprawnień w mechanice i zasadach). 

Stosowane podczas zajęć metody: rozmowa dydaktyczna, metoda zajęć praktycznych

Prowadzący: Dorota Kuszyńska, Małgorzata Skawska, Jan Truchanowicz

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top