Kolaże Przyszłości w Pieszycach i Piławie Górnej

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach i Piławie Górnej

marzec - kwiecień 2023, Pieszyce-Piława Górna

Zajęcia techniczno-plastyczne dla dwóch grup wiekowych (młodszej i starszej). Przygotowanie kolaży na temat “Moja przyszłość, moje marzenia” oraz rozmowa na temat przyszłości – marzeń, planów, oczekiwań, nadziei. Główny cel warsztatów: inspirowanie Dzieci i Młodzieży do rozwijania swoich pasji, zainteresowań, do planowania swojej przyszłości. 

Prowadzące: Olga Girulska, Dorota Kuszyńska

Wsparcie techniczne: Małgorzata Gontarz, Anna Lis-Wilkosz, Joanna Łoś-Duczmal, Bartłomiej Kalisz, Szymon Sobczak, Katarzyna Toporowska, Jagoda Zaburska

Kolaże Przyszłości w Pieszycach i Piławie Górnej

Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach i Piławie Górnej

marzec - kwiecień 2023, Pieszyce-Piława Górna

Zajęcia techniczno-plastyczne dla dwóch grup wiekowych (młodszej i starszej). Przygotowanie kolaży na temat “Moja przyszłość, moje marzenia” oraz rozmowa na temat przyszłości – marzeń, planów, oczekiwań, nadziei. Główny cel warsztatów: inspirowanie Dzieci i Młodzieży do rozwijania swoich pasji, zainteresowań, do planowania swojej przyszłości. 

Prowadzące: Olga Girulska, Dorota Kuszyńska

Wsparcie techniczne: Małgorzata Gontarz, Anna Lis-Wilkosz, Joanna Łoś-Duczmal, Bartłomiej Kalisz, Szymon Sobczak, Katarzyna Toporowska, Jagoda Zaburska

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top