Adventure Realms dla Ukrainy

marzec - kwiecień 2022, Wrocław

Zbiórka najpotrzebniejszych artykułów (żywność, środki higieniczne, odzież) dla Uchodźców z Ukrainy, przeprowadzona w firmie Adventure Realms. Środki zostały przekazane organizacjom zajmującym się pomocą ofiarom wojny oraz osobom, które przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy.

Adventure Realms dla Ukrainy

marzec - kwiecień 2022, Wrocław

Zbiórka najpotrzebniejszych artykułów (żywność, środki higieniczne, odzież) dla Uchodźców z Ukrainy, przeprowadzona w firmie Adventure Realms. Środki zostały przekazane organizacjom zajmującym się pomocą ofiarom wojny oraz osobom, które przyjęły pod swój dach osoby z Ukrainy.

© Copyright ADVENTURE REALMS 2024

Scroll to Top