Nasze projekty

Żywa Historia w Domaszkowie

Zajęcia na temat historii wczesnego średniowiecza, połączone z pokazem rekwizytów historycznych. Prowadzone we współpracy z członkami Stowarzyszenia Drengowie znad Górnej Odry.

Stosowane podczas zajęć metody: rozmowa dydaktyczna, pokaz, metoda zajęć praktycznych

Prowadzący: Magdalena i Egil Kowalscy