Nasze projekty

Poszukiwacze Przygód tworzą gry

Zajęcia techniczno-plastyczne, podczas których dzieci wymyślają, a następnie własnoręcznie wykonują grę planszową. Korzystają przy tym z czystych planszy, kart, pionków, kostek.

Stosowane podczas zajęć metody: rozmowa dydaktyczna, metoda zajęć praktycznych

 

Prowadzący: Dorota Kuszyńska, Małgorzata Skawska, Jan Truchanowicz