Nasze projekty

Żywa Historia w SOSW nr 1

Zajęcia na temat historii średniowiecza, połączone z pokazem rekwizytów historycznych.

Stosowane podczas zajęć metody: rozmowa dydaktyczna, pokaz, metoda zajęć praktycznych

 

Prowadzący: Małgorzata Skawska, Łukasz Orwat