Nasze projekty

Wolontariat on-line dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania

Wsparcie podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania w edukacji zdalnej. Spotkania za pośrednictwem videokonferencji z wolontariuszami Stowarzyszenia, którzy pomagają dzieciom w nauce matematyki, chemii, fizyki, języka angielskiego, języka polskiego.

Koordynacja działań wolontariuszy: Dorota Kuszyńska