Nasze projekty

Wolontariat on-line dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (edycja 4)

Wsparcie edukacyjne podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Spotkania w 4. edycji odbywają się hybrydowo – zarówno za pośrednictwem videokonferencji, jak i „na żywo”. Wolontariusze Stowarzyszenia pomagają dzieciom w nauce matematyki, chemii, fizyki, biologii, języków polskiego, angielskiego, niemieckiego.

Koordynacja projektu: Dorota Kuszyńska