Nasze projekty

Wolontariat on-line dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (edycja 2)

Wsparcie edukacyjne podopiecznych Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Spotkania za pośrednictwem videokonferencji z wolontariuszami Stowarzyszenia, którzy pomagają dzieciom w nauce matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Koordynacja działań wolontariuszy: Dorota Kuszyńska