Nasze projekty

Akcja Mikołajkowo-Świąteczna, grudzień 2020, Pieszyce/Piława Górna/Wrocław

Charytatywna Akcja Mikołajkowo-Świąteczna dla Wychowanków Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach i Piławie Górnej oraz dla Podopiecznych Domu prowadzonego przez Fundację L’Arche.

Grudniowa, tradycyjna inicjatywa Stowarzyszenia Adventure Realms, realizowana we współpracy z pracownikami grupy Awaken Realms oraz Sympatykami Stowarzyszenia, polegająca na przygotowaniu prezentów dla podopiecznych jednego z dolnośląskich domów dziecka. W tym roku postanowiliśmy wesprzeć Powiatowe Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach i Piławie Górnej oraz Podopiecznych Domu Fundacji L’Arche, opiekującej się osobami dorosłymi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo. W wyniku akcji wsparcie uzyskało 70 osób – Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.