Aktualności

Wolontariat on-line dla WCOW

Od połowy kwietnia rozpoczęliśmy nasz nowy projekt – „Wolontariat on-line”. To odpowiedź na potrzeby Dzieci z zaprzyjaźnionego Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Po rozpoczęciu nauki zdalnej, uporaniu się z brakami sprzętowymi okazało się, że wcale nie jest łatwo uczyć się w czasach zarazy. Ilość zajęć i zadań przerosła oczekiwania i możliwości wielu uczniów, w tym też naszych Dzieciaków. Postanowiliśmy działać.

Nasz wolontariat polega na spotkaniach on-line (za pomocą videorozmów) wychowanków WCOW oraz naszych wolontariuszy. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają około godzinę. Podczas nich odrabiamy wspólnie lekcje, omawiamy trudniejsze zagadnienia, nadganiamy braki, przygotowujemy się do sprawdzianów i egzaminów. Obecnie ze wsparcia korzysta 9 wychowanków, którzy pod opieką 9 wolontariuszy zgłębiają tajemnice matematyki, meandry chemii, wspólnie pokonują bariery w języku angielskim i wspólnie, zdalnie i całkowicie bezpiecznie piszą opowiadania na polski!

Bardzo cieszymy się, że w tym trudnym czasie możemy wesprzeć naszych małych i młodych Przyjaciół!