Aktualności

Świadkowie Historii. Zajęcia merytoryczne dla grupy projektowej

22 września 2021 odbyły się kolejne zajęcia w ramach projektu „Świadkowie Historii. Dzieciństwo w wirze historii”. Tym razem grupa projektowa (młodzież w wieku 13-16 lat) spotkała się w siedzibie Stowarzyszenia, aby zatrzymać się nad najważniejszymi wydarzeniami z historii najnowszej.

Z pomocą niezastąpionej Gosi Skawskiej młodzi adepci sztuki dziennikarskiej i odkrywcy historycznych przestrzeni przypomnieli sobie tło historyczne pierwszej połowy XX wieku – czasów przed II wojną światową. Był to wstęp do poznania bohaterów naszego projektu – czterech Świadków historii, którzy przeżyli zesłanie na Syberię. Opowieść o pani Stanisławie oraz o panach: Ryszardzie, Romanie i Antonim mocno poruszyła młodych ludzi i wywarła na nich bardzo duże wrażenie. Podczas zajęć, w toku poznawania historii Zesłańców grupa projektowa przygotowała pytania, które chciałaby zadać Świadkom. Już niebawem, w kolejnej odsłonie dzieci i młodzież z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania będzie miała możliwość zapytać o te trudne, ale też zupełnie prozaiczne kwestie – co prawda nie bezpośrednio, ale z pomocą najnowszych technologii.

Projekt „Świadkowie Historii. Dzieciństwo w wirze historii” jest realizowany we współpracy z Fundacją Wspólnota Pokoleń, finansowany ze środków Fundacji Rozwoju Przemysłu.