Aktualności

Rocznica urodzin Janusza Korczaka

Historia wychowania zna wiele wybitnych postaci, których wpływ na współczesną pedagogikę jest nieoceniony. Wspomnieć trzeba chociażby Celestina Freineta, Johanna Heinricha Pestalozziego, Jeana Piageta, Marię Montessori. W panteonie pedagogicznych sław swoje miejsce ma także Henryk Goldszmit, którego znamy jako Janusza Korczaka.

Przyszedł na świat 22 lipca 1878 lub 1879 roku (źródła podają różne daty) w Warszawie. Był człowiekiem wszechstronnym – lekarz z wykształcenia, działacz społeczny z potrzeby serca, pisarz i radiowiec z zamiłowania. My znamy go dzisiaj przede wszystkim jako wybitnego pedagoga, często stawianego za niedościgniony wzór. Co jednak, poza „Królem Maciusiem I” oraz tragicznym końcem życia (śmiercią wraz z podopiecznymi w obozie koncentracyjnym w Treblince), wiemy o Januszu Korczaku?

Oto parę myśli, odnoszących się do pracy wychowawczej tego wybitnego pedagoga:

  • był wielkim działaczem na rzecz przestrzegania praw dziecka;
  • nie bał się dawać swoim wychowankom wolności – w doświadczaniu świata, w stanowieniu o sobie;
  • uznawał, że dorosły musi wspiąć się do świata dziecka – ono wymaga szczególnie uważnego wysłuchania i zrozumienia;
  • wprowadził w swoich placówkach instytucję sądu koleżeńskiego, prowadzonego przez dzieci pod nadzorem dorosłych, rozstrzygającego spory między nimi;
  • wyznawał zasadę partnerstwa w relacjach dzieci z dorosłymi i dorosłych z dziećmi – tylko dialog, w każdych, nawet najprostszych sprawach, buduje;
  • proponował dzieciom „zakłady” – jeśli któryś z wychowanków miał problem z bójkami, powstawał zakład – „w nadchodzącym tygodniu nie będę bił się więcej niż 10 razy, a w następnym – tylko 5 razy”; jeśli dziecko wygrało zakład, otrzymywało drobną nagrodę, np. 2 cukierki; jeśli go przegrało – musiało oddać cukierki ze swojej przyszłej wygranej;
  • uważał, że dzieciństwo już jest pełnią życia – choć przemija, nie warto go porzucać.

Zainteresowanych zachęcamy do bliższego zapoznania się z historią tego wyjątkowego człowieka!