Aktualności

Podsumowanie roku 2020

Zbliża się wielkimi krokami koniec roku 2020. Jest to zawsze czas podsumowań i refleksji nad tym, co się udało zrealizować, nad czym w przyszłości warto byłoby popracować. Dla naszego Stowarzyszenia miniony rok okazał się kolejną okazją do nabierania doświadczenia. Na szczęście nawet tak trudny rok jak ten pandemiczny 2020 nie przeszkodził nam w realizacji założeń statutowych, które przede wszystkim polegają na wspieraniu dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. W tym roku, tak jak w poprzednich, pomagaliśmy Dzieciom i Młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w edukacji, a także w spełnianiu ich marzeń. Była rozrywka, było wspólne zdobywanie wiedzy, była pomoc materialna i psychiczna.

Nasze najważniejsze działania w roku 2020 to m.in.:

  • spotkania z 22 rodzinami zastępczymi, które wstępnie zakwalifikowaliśmy do programu wsparcia w nauce (styczeń/marzec 2020); program, z uwagi na pandemię, został na razie zatrzymany;
  • Planszówkowe Popołudnie z Dziećmi z placówki opiekuńczo-wychowawczej Siemacha Spot 24/7 we Wrocławiu (filia z ulicy Dworcowej; luty 2020);
  • wyjazdowe warsztaty projektowania gier planszowych dla Podopiecznych świetlicy Siemacha Spot w Rzeszowie (marzec 2020);
  • pomoc wolontariuszy on-line dla Dzieci i Młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania (kwiecień/czerwiec 2020);
  • przygotowanie i przekazanie naszym zaprzyjaźnionym Placówkom upominków z okazji Dnia Dziecka (czerwiec 2020);
  • pozyskanie dwóch zewnętrznych finansowań – jednego w ramach Mikrograntów NGO, drugiego z Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw (czerwiec/lipiec 2020);
  • projekt „Planszówkowy Zawrót Głowy” – warsztaty projektowania gier planszowych dla Podopiecznych Domu Dziecka w Jedlinie-Zdroju, realizowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw (wrzesień 2020);
  • projekt „Skarby Wrocławia” – zajęcia edukacyjne dla grupy maluchów oraz dla grupy projektowej (młodzieżowej), gra terenowa po Wrocławiu, warsztaty plastyczne, plenerowa wystawa zdjęć; działania realizowane w ramach Mikrograntów NGO (wrzesień/listopad 2020);
  • charytatywna akcja mikołajkowo-świąteczna dla Wychowanków Powiatowego Centrum Opieki i Wychowania w Pieszycach i Piłąwie Górnej oraz dla Podopiecznych wrocławskiej placówki Fundacji L’Arche (grudzień 2020).

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w realizacji działań – przede wszystkim Dyrekcjom i Pracownikom dolnośląskich placówek opiekuńczo-wychowawczych za otwarte serca i chęć do realizacji inicjatyw, które podejmujemy; Członkom, Sympatykom i Wolontariuszom naszego Stowarzyszenia za zaangażowanie w organizację i prowadzenie zajęć i warsztatów dla naszych Dzieciaków; Sponsorom za wsparcie finansowe. Dziękujemy Wam serdecznie! 🙂 Mimo trudnych warunków stwierdzamy jednoznacznie – to był dobry rok, który wiele nas nauczył i pozwolił nam zrobić, na miarę możliwości, dużo świetnych rzeczy dla Dzieciaków!

Przed nami nowy rok 2021. Patrzymy w przyszłość z nadzieją i jedno możemy Wam obiecać – będziemy działać i z jeszcze większym zapałem organizować młodszym i starszym zapierające dech w piersiach PRZYGODY! 🙂